- sản phẩm mùi hương từ NOTE - The Scent Lab

NẾN THƠM
DÒNG PREMIUM

  • Kích cỡ: 250gr
  • Thời gian đốt: Lên tới 50h
  • Vỏ ngoài: Bằng gốm cao cấp
Thời gian đốt: lên đến 50 tiếng
Lọ: GỐM CAO CẤP
Nguyên liệu tuyển chọn
Thiết kế tối giản
Bấc gỗ sang trọng

NẾN THƠM
DÒNG SIGNATURE

  • Kích cỡ: 100gr và 200gr
  • Thời gian đốt: 20h (dòng 100gr), 40h (dòng 200gr)
  • Vỏ ngoài: Bằng xi măng
Thời gian đốt: lên đến 20 tiếng (nến 100g), 40 tiếng (nến 200g)
Lọ: XI MĂNG
Nguyên liệu tuyển chọn
Thiết kế tối giản
Bấc gỗ sang trọng

NẾN THƠM
DÒNG STANDARD

  • Kích cỡ: 200gr
  • Thời gian đốt: Lên tới 40h
  • Vỏ ngoài: Bằng thuỷ tinh
Thời gian đốt: lên đến 40 tiếng
Lọ: THUỶ TINH
Nguyên liệu tuyển chọn
Thiết kế tối giản
Bấc gỗ sang trọn
TOP
Added to wishlist! VIEW WISHLIST