MENU

01

WORKSHOP
NƯỚC HOA

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười

02

WORKSHOP
NẾN THƠM

Hâm nóng đội nhóm từ ngọn lửa tinh thần

03

WORKSHOP
TINH DẦU

Tạm biệt stress trong công việc từ đây

04

WORKSHOP
XÀ PHÒNG

Sạch sẽ đón đầu ngày mới phấp phới

#TeamBuilding #TriÂnKháchHàng #TrảiNghiệmMới
#TeamBuilding #TriÂnKháchHàng #TrảiNghiệmMới
#TeamBuilding #TriÂnKháchHàng #TrảiNghiệmMới
#TeamBuilding #TriÂnKháchHàng #TrảiNghiệmMới
TOP